Categorie√ęn
Catechisten - Delen Activiteiten VM Brecht VM Elia VM Gooreind VM Loenhout - Braken VM Overbroek VM Sint Leenaarts VM Sterbos VM Wuustwezel Centrum Vormsel

Naamopgave

Naamopgave

Je naam opgeven, wat betekent dat? Normaal gezien ga je na het lezen en uitvoeren van deze pagina hier een idee van hebben.

 1. Voer alle onderstaande opdrachten uit. Doe dit gerust in stukjes.
 2. Verzamel alles bijeen.
 3. Vul onderstaand formuliertje in. en stuur best de bijlage best ook naar catechese20elia@gmail.com
 4. Ontdek wat het betekent om je naam op te geven aan God!

Rustig Lezen, Luisteren, Tekenen, Schrijven, denken over bepaalde onderwerpen kan een vorm van mediteren zijn ( tot je innerlijke ik komen ) . Als we dit doen en we hebben het gevoel dat God bij ons is op deze momenten dan spreken we over bidden. Dus Ja, je kan bidden door te tekenen of door muziek te luisteren …

Zoek alvast een rustig plekje uit in je huis of kamer om hier mee bezig te zijn.

Legende

TODO

Hier moet je zeker eens naar kijken ūüėČ

Zeker interessant

Als je dit wenst te doen...

Lezen

Hier heb je je bijbel voor nodig.

Wie ben ik nu?

Probeer eens in kaart te brengen wie je nu bent:

 1. print volgende pagina af…
 2.  vul deze in
 3. Scan en voeg dit toe in het formulier onderaan…

Je naam opgeven, ok, maar waarvoor?

 1. Bekijk volgend filmpje.
 2.  Probeer eens te denken wat jij zou doen om de wereld een beetje te helpen om meer liefdevoller te worden?
 3. probeer dit eens uit te schrijven als een mini gebedje van maximum 5 zinnetjes.
 4. Versier dit gebedje en 
 5. scan in en voeg toe onderaan in het formuliertje

Heeft God ook een Naam?

 1. Wat betekent God voor Jouw en welke naam zou jij nu aan God Geven?
 2. Vraag ook eens aan je ouders hoe zij God zouden noemen?
 3. Bekijk het filmpje.
 4. Vind jij dit een goede naam voor God?

 

Betekenis van een naam?

Wie koos jouw voornaam? En waarom? Wat is de betekenis van jouw naam?
Deze naam kregen we van onze ouders, waarom hebben zij deze gekozen, wie heeft hem gekozen en heeft hij een speciale betekenis. 

Vraag dit even aan je ouders?

In dit hoofdstuk ga je geregeld jouw bijbel nodig hebben om korte stukjes op te zoeken.

 

Waarom krijgen we een naam?

Wat zou er gebeuren als we geen naam hadden? In de bijbel staan er zo ook wel wat verhalen over het geven van een naam.

Zeer bekend is ook het verhaal van Saulus die Paulus werd toen de H Geest in hem kwam.

Zoek het eens op in jouw bijbel :
handelingen 13,9 blz. ???

 

Namen Geven…

Soms betekent een naam in verschillende talen iets anders .

Aiko betekent:

   • in het Japans ‚Äúkleine geliefde‚ÄĚ en
   • in het Fries ‚Äúzwaard‚ÄĚ.

Er zijn ook mensen die hun kinderen de naam van een bloem geven zoals:

Margriet, Daizy, Hortense, Hyacinth, Roos .

Soms ook een dier :

Robin, Merel en Mus, Wolf, Bjorn, Arend.

Sommige mensen kiezen een naam die verbonden is met hun godsdienst zoals:

David, Nathan, Maria, Elizabeth, Rebecca, Suzan, Mohammed, Jezus ( in Spanje). Malikka (koningin) Eleonor, Aurora ( Licht) Godfried of Godelieve Baruch of Gwijde.

In de bijbel is er een verwijzing naar de naam Jezus waaruit blijkt dat zijn ouders die naam niet hebben gekozen (aankondiging door de engel Mt.1,21). 
Ook Johannes de Doper kreeg zijn naam niet van zijn ouders Lc.1,13
Dat ging in tegen de traditie waarbij een kind de naam kreeg van iemand uit de familie Lc. 1,61

Waar komt je achternaam vandaan?

Namen kunnen afkomstig zijn van:

 • een beroep; Timmermans, De metser, De Cuyper, Koopman, De boer,¬†Vissers, Smit, Bakker, De Coster, De Keersmaker of Decaesstekker; of een¬†functie Baljuw, Gendarme, kleinbart
 • een geografische omschrijving zoals Van den Heuvel ; Van de Ven, Van den¬†Berg, Van den Oever, Meerschman ( Meersch is een moeras) Op de Beeck,¬†Van den Broek ( verhoging in een moeras).
 • een plaats zoals Brusseleers, Van Mechelen, Van Castili√ę, Berlin,¬†Moskovitch, Van der Gucht, De Meerendre, De verwijzing naar een plaats¬†komt vaak voor bij mensen van adel (onze koning is van Saksen Coburg)¬†Anne Frank kwam van Frankfurt.
 • de voornaam van de eerste die deze naam gebruikte vb Peters, Jansens,¬†Coens, Simons, Boudewijns, Adams, Jacobs, Stevens,
 • een eigenschap die te maken heeft met de eerste met die achternaam; De¬†Groote , de Cleyne, De Witte, De Lange, De Wilde, Soms werden mensen vergeleken met dieren zoals De Leeuw, De Pauw, De Pauw, De Hond, De Kat,
 • Ook bij vondelingen komt een plaatsnaam vaak voor zij kregen de naam van¬†de plaats waar ze werden gevonden Kerkhofs, kloosters, ).

We kiezen onze achternaam niet zelf, maar het duidt aan in welke familie we zijn geboren.

Jezus werd ook in een familie geboren, de familie van David (bijbel Lc.2,3-5  ; Mt 1, 1-17). In het vroegere Joodse volk zijn 12 stammen (Gen.35,23-26). Een daarvan is de stam Juda, waar david en dus ook Jezus van afkomstig zijn. (Gen.49, 28)

Jouw naam veranderen? Waarom?

Sommige mensen veranderen hun naam wanneer hun rol in de maatschappij veranderd, bv. Pater Damiaan heette eigenlijk De Veuster, de paus veranderde zijn naam Jorge Mario Bergoglio en werd Paus Franciscus. 

Kennen jullie zo nog mensen?

 • Kardinaal Radzinger = Benedictus de XVI.
 • Lenin = Vladimir Oeljanov
 • Jozef Stalin = Ioseb Jughashvili.
 • Kathy Perry = Catherine Hudson.
 • Like Mike = Michael Tivaios.
 • Stromae = Paul van Haver.
 • Ma√ģtre Gimes = Ghandi Billel Djuna
 • Camilla Cabeo = Carla Camilla cabillo Estrabao .
In de bijbel worden er ook namen gegeven, Simon krijgt een andere naam, kunnen jullie vinden welke? Mt. 16, 17-18 
Hier gebeuren twee dingen 
 • Simon wordt hier Petrus genoemd (een nieuwe naam) en¬†
 • hij krijgt een opdracht van Jezus . “Petrus en op deze rots zal ik mijn Kerk bouwen”

In de naam van organisaties kunnen we dikwijls al afleiden wat ze doen of ze zijn vernoemd naar personen. Kan je er zo 3 opsommen? Bv.

 • Damiaan actie,
 • Berre fonds,
 • Broederlijk Delen,
 • Rode kruis,
 • Gastvrij Wuustwezel,
 • De Kar,
 • de Schakel‚Ķ

Een persoon geeft zijn naam aan de actie of het fonds en wat die persoon heeft gedaan of betekent wordt dan de opdracht van de organisatie.

Kennen jullie de andere apostelen? Mc.3,13-19
De apostelen gaan mee op tocht met Jezus en zij krijgen allemaal een bepaalde taak maar ze krijgen allemaal ook een boodschap namelijk de boodschap van liefde Mt 5,44 ( Je moet ook van je vijanden houden). Liefde is ook altijd opnieuw proberen.

De opdracht van mensen veranderd, en sommigen proberen oplossingen te vinden. Anderen proberen er onderuit te raken ook al voelen ze dat ze een opdracht hebben. We zoeken even op:
 • Jona 1,1-3
 • Jona 2,1-3
 • Jona 3,1-4
 • Jona 4
 • Jeremia 1.1-10
Maar ook Jezus zelf zag het niet altijd direct zitten (Joh.7,1-2)

Voor wie geef je je naam op?

Je naam opgeven betekent zeggen:

JA, ik wil mij engageren, Ik wil van deze wereld een liefdevollere wereld maken en JA, ik wil Jezus volgen!

Maar tegen wie zeg je dit allemaal: 

 1. print de tekening hiernaast af en 
 2. probeer deze aan te vullen. Vraag desnoods hulp aan je ouders. En indien zij dit ook niet weten dan weet misschien Google dit wel.
 3. Versier deze pyramide en Vertel in je versiering wat dit doet:
  “Je naam opgeven voor AL deze mensen en voor God?”¬†
 4. Scan in en voeg onderaan toe in het formulier

Ja, Ik geef mijn naam op!

Normaal is er nu een naamopgave viering waar we onze naam kunnen opgeven op een plechtig moment! Helaas is dit met Corona een moeilijk gegeven.

Daarom vragen we het volgende:

 1. maak een tekening (A4) 
 2. Hierop staat: “Ja, Ik¬† <jouw naam> wil gevormd worden!”
 3. Dit scan je in en voeg je onderaan in het formulier mee in.

Welke naam zou jij voor God bedenken? en waarom?

Waarom wil jij jou Vormsel doen?

Categorie√ęn
Catechisten - Delen Activiteiten Uncategorized VM Elia VM Gooreind VM Loenhout - Braken VM Overbroek VM Sint Leenaarts VM Sterbos VM Wuustwezel Centrum Vormsel

Opzoeken in ‘onze’ Bijbel, hoe doe je dat?

Hoe zoek je iets op in 'onze' Bijbel?

Stappenplan ‚Äď Opzoeken in de Bijbel

Een bijbel vind je online: https://debijbel.nl/bijbel/BGT/GEN.1/Genesis-1
Op de naamopgave krijg je je eerste echte eigen bijbel.

Hier een downloadbare versie

Voorbeeld met de Bijbel in Gewone Taal ‚Äď weggeefeditie
Zoek op: Mar. 1, 16-20

Stap 1

De letters staan voor een boek in de Bijbel.
Zoek in de lijst met afkortingen (zie hiernaast) het juiste boek op.

Mar. = Marcus

Stap 2

Zoek in de inhoudstabel van je Bijbel op welke pagina je dit boek kan terugvinden en blader naar deze pagina.

Inhoudstabel p. 5: Marcus ‚Üí p. 650

Stap 3

Een boek in de Bijbel bestaat uit verschillende hoofdstukken. Het hoofdstuk dat je nodig hebt staat vlak na de afkorting. In je Bijbel worden hoofdstukken meestal aangegeven met grotere getallen.

1 = hoofdstuk 1 ‚Üí p. 650

Stap 4

Elk hoofdstuk is nog onderverdeeld in verzen. Dat zijn de kleine nummertjes in de tekst. Na het hoofdstuknummer staat vaak een komma met daarachter nog getallen. Dit zijn de verzen. Staat er maar één getal dan gaat het om één vers. Staan er meerdere getallen met een streepje ertussen dan gaat het over al de verzen tussen de twee getallen.

16-20 = verzen 16, 17, 18, 19 en 20zie hi

Lijst met afkortingen van Bijbelboeken

Oude Testament (OT)

Gen. Genesis
Ex. Exodus
Lev. Leviticus
Num. Numeri
Deut. Deuteronomium
Joz. Jozua
Re. Rechters
Ruth Ruth
1 Sam. 1 Samu√ęl
2 Sam. 2 Samu√ęl
1 Kon. 1 Koningen
2 Kon. 2 Koningen
1 Kron 1 Kronieken
2 Kron 2 Kronieken
Ezra Ezra
Neh. Nehemia
Est. Ester
Job Job
Ps. Psalmen
Spr. Spreuken
Pr. Prediker
Hoogl. Hooglied
Jes. Jesaja
Jer. Jeremia
Klaagl. Klaagliederen
Ez. Ezechi√ęl
Dan. Dani√ęl
Hos. Hosea
Jo√ęl Jo√ęl
Am. Amos
Ob. Obadja
Jona Jona
Mi. Micha
Nah. Nahum
Hab. Habakuk
Sef. Sefanja
Hag. Hagga√Į
Zach. Zacharia
Mal. Maleachi

Nieuwe Testament (NT)

Mat. Matte√ľs
Mar. Marcus
Luc. Lucas
Joh. Johannes
Hand. Handelingen der
apostelen
Rom. Romeinen
1 Kor. 1 Korinti√ęrs
2 Kor. 2 Korinti√ęrs
Gal. Galaten
Ef. Efezi√ęrs
Fil. Filippenzen
Kol. Kolossenzen
1 Tess. 1 Tessalonicenzen
2 Tess. 2 Tessalonicenzen
1 Tim. 1 Timote√ľs
2 Tim. 2 Timote√ľs
Tit. Titus
Filem. Filemon
Heb. Hebree√ęn
Jak. Jakobus
1 Petr. 1 Petrus
2 Petr. 2 Petrus
1 Joh. 1 Johannes
2 Joh. 2 Johannes
3 Joh. 3 Johannes
Judas Judas
Op. Openbaring van
Johannes