Doop

Als wij vandaag kiezen voor het doopsel van ons kind in een geloofsgemeenschap wat speelt daar dan in mee?

  • Is het een uiting van onze vreugde?
  • Is het de behoefte er een meerwaarde aan toe te voegen?
  • Willen wij ons plaatsen onder iets dat groter is dan onszelf en dat wij ‘God’ noemen, en van Hem verwachten dat Hij ons kind zal beschermen?
  • Willen wij een bewuste stap zetten, en ons als actief lid mee inzetten voor de geloofsgemeenschap en voor de samenleving en kiezen wij van daaruit voor het doopsel van ons kind?
Er kunnen vele vragen gesteld worden bij het doopsel … en dat is goed, wij moeten niet zomaar, zonder na te denken, belangrijke stappen zetten die het leven van ons kind kunnen en zullen beïnvloeden. Anderzijds is het ook goed dat wij niet op alle vragen een pasklaar antwoord hebben en zo ons ook kunnen laten raken door het mysterie van het leven. Want hoe wij het ook draaien of keren, nieuw leven roept verwondering, bewondering op, en roept in ons iets op van ‘dat moet gevierd worden’.

Het doopsel is een uitdrukkingsvorm van die vreugde, van het mysterie van het leven dat wij willen vieren. Door het doopsel plaatsen wij ons kind mee in een kring van mensen die samen zorg willen dragen voor de bredere wereld. Zij komen in een gemeenschap waar men zich wil laten inspireren door een bijbelse traditie, een gemeenschap die daarin zijn eigen lukken en mislukken kan lezen van een volk dat vanuit Gods Geest op weg is om te werken aan een samenleving waar vrede en gerechtigheid samen met liefde en verbondenheid de grondwaarden zijn.

Natuurlijk loopt er wel eens wat fout in zo’n geloofsgemeenschap. Wij moeten niet perfect zijn maar wij worden door het doopsel uitgenodigd om er iedere dag aan te werken, aan een samenleving die ‘goddelijk’ is, aan een gezin waarin wederzijds respect, dialoog en samenhorigheid belangrijke uitnodigingen zijn om te komen tot een gezin dat wil mee bouwen aan de geloofsgemeenschap van ‘mensen van de weg’ zoals christenen nogal eens worden genoemd. Daarom is het dus zo belangrijk dat moeders en vaders nadenken over de stap die zij willen zetten in het leven van hun kind: laten wij het vandaag al dopen of kiezen wij ervoor te wachten of het niet te laten dopen.