Eerste Communie

De eerste communie behoort, samen met het doopsel en het vormsel, tot wat men de initiatiesacramenten noemt.

De eerste communie is de eerste keer dat een kind de communie ontvangt. Het kind kan dan voor het eerst samen met zijn ouders volledig deelnemen aan de eucharistie.

Door een kind zijn eerste communie te laten doen, drukken de ouders uit dat ze het kind verder willen laten groeien in het christelijk geloof. Ouders willen hun kind laten kennis maken met de gelovige gemeenschap, die wekelijks samen komt rond Jezus. Daarvoor werd reeds gekozen toen het kind gedoopt werd.

De gemeenschap met Jezus wordt juist duidelijk in het breken en het delen van het brood. Dit betekent iets voor het leven van allen die eraan deelnemen. Daardoor groeit er een verbondenheid met Jezus en elkaar. Door samen aan tafel te gaan proberen christenen solidair te leven als Jezus.

Elke lokale catechese werking heeft haar eigen pagina met info over de activiteiten die zij organiseren. 

Mogelijke Activiteiten

voor jouw concreet programma moet je kijken op de pagina van jouw plaatselijke catechese werking waarvoor je ingeschreven bent.

De eerste communie voorbereiding verloopt gedeeltelijk via de pastorale eenheid en gedeeltelijk via de plaatselijke parochiekernen. Hier vind je de planning terug voor de eerste communie voorbereiding aangeboden door de PE-Elia. Indien de plaatselijke parochiekern niet deelneemt aan deze activiteiten kan je je als gezin altijd vrijblijvend inschrijven voor deze extra activiteiten.

Elke lokale catechese werking heeft haar eigen pagina met info over de activiteiten die zij organiseren. Afgezien infoavonden,  inschrijvingen en info betreffende algemene activiteiten verloopt de communicatie altijd via de plaatselijke parochiekern.

Eerste Jaar

Deze info is voor de eerste communiekanten die hun eerste communie doen in het jaar 2023 en die de voorbereiding starten in het jaar 2021-2022. Deze activiteiten worden aangeboden door de pastorale eenheid. Je kan zien op de pagina van de plaatselijke werking of jullie hier aan deelnemen. Indien jullie toch afzonderlijk hier willen aan deelnemen kunnen jullie hiervoor inschrijven via een mailtje naar catechese@pe-elia.be.

Tweede Jaar

Deze info is voor de eerste communiekanten die hun eerste communie doen in het jaar 2022. Deze activiteiten worden aangeboden door de pastorale eenheid. Je kan zien op de pagina van de plaatselijke werking of jullie hier aan deelnemen. Indien jullie toch afzonderlijk hier willen aan deelnemen kunnen jullie hiervoor inschrijven via een mailtje naar catechese@pe-elia.be.