Missie & Visie

Het hebben van een missie betekent voor de werkgroep van catechese en verkondiging:

  • een leidraad volgen die keuzes een richting geven.
  • Een houvast om tijdens wendbare tijden toch enige vorm van samenhorigheid te creëren.
  • Een duidelijke focus die de verschillende gemeenschappen nodig hebben om elkaar te vinden.
Als werkgroep van catechese en verkondiging willen wij iedereen meenemen in een levende, actieve, gelovende PE door uitnodigend mee op weg te gaan en expliciet naar buiten te treden. Hierdoor willen we de ideeën zoals ‘te ver van mijn bed show’ uit onze seculiere gemeenschap uit de wereld helpen.

Als werkgroep van catechese en verkondiging willen wij iedereen durven laten geloven in de boodschap van Jezus door ons hedendaags geloof te actualiseren en te inspireren om zo verlies aan spirit bij het bredere publiek te verhelpen.

Als werkgroep van catechese en verkondiging willen wij een mensbewust zijn creëren als onderdeel van een groter geheel doormiddel van vormingen om zo in de secularisatie opnieuw een verhaalcultuur opgang te brengen en zo het lage kerkbeeld en Bijbelse inzichten te verhogen.
Als werkgroep van catechese en verkondiging willen wij bij iedereen een besef van liturgische  zinvolheid ontwikkelen door te inspireren en te zaaien om zo de spirit van de verhaalcultuur te laten leven in onze seculiere maatshapij.