Kerktocht - fotozoektocht

H. Man Job

Lochtenberg

Klik hier op de 4 blaadjes om te weten wat je moet doen.

Indien alles gelukt is mail het naar catechese20elia@gmail.com

tegen 1 april

veel succes
 

1. Opdrachten Kerktocht Vormsel

2. Belangrijke Woorden

3. Aanduiden op het plannetje

4. Kruiswoordraadsel