Vormsel tocht

Vormseltocht in Sint-Pieters Buiten © Bisdom Gent

De vormseltocht is een initiatief van het CCV bisdom Gent in samenspraak met het plaatselijke onderwijs. 

De vormseltocht is bedoeld als een vorm van intergenerationele catechese. Kinderen en volwassenen gaan er met elkaar in gesprek over geloof en leven. Catechese is initiatie: kennismaken met en thuiskomen in het geloof. Initiatie gaat over je op weg en op tocht begeven.

Het is opgezet als familie tocht dus het bredere gezin kan hieraan deelnemen. Maar deze tocht kan evenzeer aangevat worden als tocht met een klein groepje kinderen en een catechist.

Wanneer?

Omdat de opstelling van de tocht zelf wel wat tijd in beslag neemt is er voor gekozen om deze in 1 kerk op te stellen gedurende een vastgelegde periode. Dit zal zijn:

in de kerk van Gooreind van 7 tot en met 11 januari 2021

Omdat we niet met zijn allen tegelijkertijd hiervan gebruik zullen kunnen maken wordt er een planning opgesteld! hiervoor dien je je aan te melden via het formuliertje hiernaast.

Aanvragen voor 16 december, zo kunnen wij nog een planning opmaken! wij communiceren de uiteindelijke planning op 20 december.

Materialen

Volgende materialen zijn ter beschikking (zie hieronder…):

  • een te kopen boekje voor de vormelingen. 
  • beschrijving van de vormseltocht voor de organisatie

    Boekje (voorbeeld) vormelingen

    beschrijving organisatie